Ελληνικά για ξένους
Ελληνικά για ξένους

Αγγλικά

Αγγλικά: Επίπεδα Γλώσσας

Elementary

Το επίπεδο απευθύνεται σε σπουδαστές που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τα αγγλικά ή έχουν ελάχιστη προηγούμενη γνώση. Με την ολοκλήρωση του επιπέδου οι σπουδαστές είναι σε θέση να επικοινωνήσουν σε βασικό επίπεδο. (πτυχία επιπέδου Α1 και Α2)

Intermediate

Το επίπεδο που απευθύνεται σε σπουδαστές που ήδη γνωρίζουν δομές γραμματικής και σύνταξης της αγγλικής γλώσσας. Οι γνώσεις εμπλουτίζονται σημαντικά. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου έτσι ώστε με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι σπουδαστές να μπορούν να επικοινωνούν ικανοποιητικά σε προφορικό αλλά και σε γραπτό επίπεδο. (πτυχία επιπέδου Β1 και Β2)

Advanced

Στο επίπεδο αυτό οι σπουδαστές προχωρούν στα υψηλότερα επίπεδα γνώσης της γλώσσας τελειοποιώντας τις γνώσεις του και προετοιμάζονται για την απόκτηση πτυχίων τα οποία τους προσφέρουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια διδασκαλίας της γλώσσας. (πτυχία επιπέδου C1 και C2)
προγραμματα προετοιμασιασ για πανεπιστημιακεσ σπουδές

IELTS- TOEFL

  • IELTS (International English language testing system)
  • TOEFL (Test of English as a foreign language)

Διεθνώς αποδεκτά ως πιστοποιήσεις γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Αφορούν αποκλειστικά εξετάσεις για όσους προτίθενται να σπουδάσουν ή να συμμετέχουν σε Πανεπιστημιακά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στηρίζουμε τους σπουδαστές μας τον καθένα ξεχωριστά στην προσπάθεια του να αποκτήσει τις γνώσεις και την αντίστοιχη πιστοποίηση στην γλώσσα που τον ενδιαφέρει.