Ελληνικά για ξένους
Ελληνικά για ξένους

Αραβικά

Η αραβική γλώσσα είναι το μεγαλύτερο μέλος του σημιτικού κλάδου της αφροασιατικής γλωσσικής οικογένειας και είναι στενά συγγενής με την εβραϊκή γλώσσα και την
αραμαϊκή γλώσσα. Ομιλείται σ’ολόκληρο τον αραβικό κόσμο
και είναι ευρέως γνωστή και αντικείμενο σπουδής στον
ισλαμικό κόσμο. Περισσότερα εδώ«Για την Αραβική Γλώσσα, δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα πτυχία
που αντιστοιχούν στο Κοινό Ευρωπαϊκο Πλαίσιο, αλλά
υπάρχει αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Αραβομάθειας το οποίο
χορηγείται από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου.»