Ελληνικά για ξένους
Ελληνικά για ξένους

中国人的希腊语课程

中国人的希腊语课程

我们开设希腊语课,非希腊人有机会了解希腊的文化和语言。 我们准备想考Β2希腊语考试的学生 (外国人愿望上希腊大学必要有Β2希腊语文凭)

 

联络我们

您可以在周一至周五的工作时间与我们联系 10:00 – 14:00  &  17:00 – 21:00 , 在电话上 2810346047 & 6948184539
我们在    25 is Avgoustou 21