Ελληνικά για ξένους
Ελληνικά για ξένους

Εκπαιδευτικές παραμονές σπουδαστών στην Κίνα

Το Paneuropia οργανώνει εκπαιδευτικές παραμονές γκρουπ σπουδαστών στην Κίνα με συνοδεία καθηγητών από την Κρήτη. Σκοπός θα είναι η παρακολούθηση εντατικών μαθημάτων που θα στοχεύουν κυρίως στην ουσιαστική χρήση του προφορικού λόγου.

Leave a Reply