Ελληνικά για ξένους
Ελληνικά για ξένους

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Paneuropia

ECCE MICHIGAN  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑϊΟΣ 2017

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

  1.  ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  2. ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
  3.  ΣΟΥΡΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
  4.   ΜΑΛΑΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
  5.   ΤΖΟΥΜΟΥΤΙΑ ΝΑΤΙΑ

ECPE MICHIGAN  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑϊΟΣ 2017

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

  1. ΤΑΒΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
  2. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ
  3. ΚΟΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Συγχαρητήρια στους σπουδαστές μας για την επιτυχία τους!!

Για ακόμη μια φορά οι σπουδαστές του Paneuropia σημείωσαν 100% επιτυχία στις εξετάσεις του Proficiency!!

Leave a Reply