Ελληνικά για ξένους
Ελληνικά για ξένους

Tμήματα κινέζικης γλώσσας αποκλειστικά για παιδιά

Από τον Σεπτέμβρη θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά τμήματα κινέζικης γλώσσας που απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά. Η σειρά βιβλίων και το εκπαιδευτικό υλικό, εξειδικευμένο για τις ανάγκες των νεαρών σπουδαστών μας, θα τους οδηγήσει σωστά στη γνώση και στην απόκτηση πτυχίων βαρύτητας τα όποια θα αποτελέσουν αδιαμφισβήτητα ένα σημαντικό χαρτί στην μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Σεπτέμβρης 2012: παιδικά τμήματα κινέζικων ΜΟΝΟ με 60 ευρώ το μήνα!!

Leave a Reply