Ελληνικά για ξένους
Ελληνικά για ξένους
Οκτώβριος 2020

Month

Lorenzo De Bernardis: “Τα κινέζικα ιδεογράμματα” 汉字 ή 漢字(Hanzi) Τα κινέζικα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα όσο και συναρπαστική γλώσσα με συνεχή ιστορία κυριολεκτικά χιλιετιών από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Αναπόσπαστο λοιπόν κομμάτι της γλώσσας αυτής είναι το σύστημα γραφής της, τα κινέζικα ιδεογράμματα ή χαρακτήρες , τα ονομαζόμενα 汉字(漢字) ή χάντζι στα ελληνικά!...
Read More